DS18B20 Arduino Przykład

DS18B20 to 1-Wire cyfrowy czujnik temperatury firmy Maxim IC. Podaje stopnie w stopniach Celsjusza od -55 do 125 (/-0,5). Każdy czujnik ma wytrawiony unikalny 64-bitowy numer seryjny – pozwala na użycie ogromnej liczby czujników na jednej magistrali danych. Do korzystania z czujnika potrzebujemy dwóch bibliotek: OneWire.h oraz Arduino-Temperature-Control-Library-master. Pin OUT musi być podłączony do Vcc przez rezystora 10K ohm, jeśli tego nie zrobisz, czujnik pokaże -127 stopni Celsjusza.

Cechy:
-Unikalny interfejs 1-Wire wymaga tylko jednego styku portu do komunikacji
0Każde urządzenie ma unikalny 64-bitowy kod szeregowy przechowywany w wbudowanej pamięci ROM
-Nie wymaga elementów zewnętrznych
-Może być zasilany z linii danych.
-Zakres zasilania wynosi od 3,0 V do 5,5 V.
-Mierzy temperatury od –55 ° C do 125 ° C (–67 ° F do 257 ° F) ± 0,5 ° C dokładność od –10 ° C do 85 ° C
-Rozdzielczość termometru jest wybierana przez użytkownika od 9 do 12 bitów

2 wersje sketch : SerialMonitor i wyświetlacz i2c 0.96″:

Biblioteki: