Generator tonów online

Generator tonów online wykorzystuje kartę dźwiękową do generowania przebiegów. Generator tonów online jest kompatybilny z przeglądarkami Chrome, Firefox, Opera i Opera (NIE jest obsługiwany w przeglądarce Safari). Po prostu wprowadź żądaną częstotliwość i naciśnij przycisk odtwarzania. Dźwięk będzie trwał do momentu naciśnięcia przycisku stop.
Generator tonów może odtwarzać cztery różne przebiegi: sinusoidalny, kwadratowy, piłokształtny i trójkątny. Kliknij przyciski, aby wybrać przebieg, który chcesz wygenerować. Możesz płynnie zwiększać częstotliwość za pomocą suwaka.

Częstotliwość: Hz
Slider Częstotliwości:
Kształt przebiegu:


Turn on JavaScript!