Dekoder Rezystorów THT

Wprowadź dane:

Pierwszy kolor :
Drugi kolor :
Trzeci kolor :
(Opcjonalny)
Mnożnik :
Tolerancja :

Wynik Obliczeń:

Rezystancja :
Tolerancja :