Dzielnik Napięcia

Wprowadź 3 wartości:

Napięcie zasilania : Wolt
Rezystancja R1 : Ω
Rezystancja R2 : Ω
Napięcie wyjściowe : Wolt

Wynik Obliczeń:

                   Dzielnik napięcia składa się z dwóch rezystancji R1 i R2 połączonych szeregowo. Napięcie zasilania jest dzielone między dwie rezystancje, aby uzyskać napięcie wyjściowe Vout, które jest napięciem na rezystorze (R2).
Wzór na obliczenie napięcia wyjściowego jest oparty na prawie Ohma i jest pokazany poniżej.

  • VS to napięcie źródła mierzone w woltach (V),
  • R1 to rezystancja pierwszego rezystora, mierzona w omach (Ω).
  • R2 to rezystancja drugiego rezystora, mierzona w omach (Ω).
  • Vout to napięcie wyjściowe mierzone w woltach (V),