Moc

Wprowadź 2 wartości:

Moc : Wat
Napięcie : Wolt
Prąd : Ampery
Rezystancja : Ω

Wynik Obliczeń: