NE555 Astabilny

Gdy zegar 555 pracuje w trybie Astable, otrzymujemy impuls na pinie wyjściowym OUT, którego czas włączenia (stan wysoki) i czas wyłączenia (stan niski) można kontrolować. Dobierając odpowiednie wartości dla rezystora R1, R2 i kondensatora C1 możesz kotrolować długości stanów. Schemat obwodu do obsługi układu scalonego 555 w trybie Astable pokazano powyżej.

Wprowadź Dane:

Impuls :
Time Impuls :

Impuls w sekundach

Częstotliwość :

Impuls w sekundach

Wypełnienie :

min:50%

max:99%

%
Kondensator C1:
µF


Wynik Obliczeń:

Czas cyklu:
Stan wyskoki:
Stan niski:
Rezystor Ra:
Rezystor Rb:
Kondensator C2: