[20] Wyświetlacz LCD HD44780

[Artykuł Tymczasowy]

Dziś pokażę Ci jak używać wyświetlacz LCD. My użyjemy w rozmiarze 2×16,(napisz że dwójka oznacza linie, a 16 to ilość znaków na każdą linie). Występują też w większych rozmiarach np; 4×20 i mniejszych 1×8. Mój wyświetlacz ma 2 wiersze po 16 znaków. Każdy znak składa się z 40 pikseli, który może wyświetlać litery, cyfry a także znaki.

Większość wyświetlaczy wykorzystuje sterowniki do ich obsługi, nasz wyświetlacz posiada sterownik HD44780. Jest to układ scalony, w odcinku zerowym pokazywałem Ci atmege328p w dwóch obudowach dip28 i tqf32, jest to droższa opcja w produkcji układów  ze względu na obudowę i wyprowadzenia scalak. Najtańszą metodą produkcji układów scalonych jest tak zwany glut, jak tu. W środku umieszczony jest właściwy układ scalony, a jego obudowę tworzy przysłowiowy glut. W razie jego uszkodzenia niestety nie możemy go wymienić i musimy kupić nowy wyświetlacz.………………..

Wyprowadzeń wyświetlacza:

Piny:

  • Vss- masa
  • Vdd – zasilanie wyświetlacza 5 wolt
  • Vo – regulacja kontrastu
  • RS – wybór rejestrów (komenda/dane)
  • RW – Wybór opcji (odczyt/zapis)
  • E – zezwolenie na zapis do rejestrów
  • D0 – D3 – dane (my nie będziemy korzystać z tych pinów)
  • D4 – D7 – dane
  • A – Anoda zasilanie podświetlenia
  • K – Katoda masa podświetlenia

Podłączenie:

Gotowy Plik Arduino:

 

Pętla do sprawdzania kontrastu:

Dodaj komentarz